Dołącz do nas

Serwis CEMOT to firma rozwijająca się. Liczne inwestycje oraz nasze zaangażowanie powoduje, że proponujemy coraz lepsze usługi w zakresie mechaniki, blacharstwa i lakiernictwa samochodowego. Jesteśmy zespołem sympatycznych ludzi, czeka na Ciebie przyjazna atmosfera pracy i wiele możliwości samorealizacji. Zapraszamy do składania podań o pracę wraz z CV na adres e-mail praca@cemot.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna, ul. Wyszyńskiego 13/7, 70-200 Szczecin, oddział Mierzyn ul. Spółdzielców 31d wpisana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000077065, posiadająca NIP nr 852-000-31-15.

2. Spółka CEMOT – Ceglarek Sp.j. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach rekrutacyjnych.

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 5 lat . Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

9. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.

Mam ukończone 18 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CEMOT – Ceglarek Spółka Jawna, ul. Wyszyńskiego 13/7, 70-200 Szczecin.

Dodaj CV w formacie PDF.